Nuo 2007 m. nuoširdžiai buriame suaugusius ir vaikus įvairių šokių pamokoms bei sveikatinimo treniruotėms, organizuojame ir moderuojame renginius, siūlome programas įvairiausioms šventėms - keliaujam po pasaulį irvisaip kitaip švenčiam gyvenimą !!!

Since year 2007 we sincerely gather adults and children for various dance lessons and health trainings. We are also arranging and moderating events, delivering entertaining gigs for various celebrations - travel the world and otherwise celebrate life !!!
MŪSŲ MENIU / OUR MENU
​​​​​​​1.1. SALSA (L.A.) IR BACHATA - šokių pamokos  suaugusiems grupėse;
1.2. SALSA RUEDA (Cuban) -      šokių pamokos suaugusiems grupėse;
1.3. SOLO LATINO (po vieną, kaip „linijiniai“) - šokių pamokos suaugusiems grupėse (salsa, bachata, čia čia čia, rumba, džaivas ir kt.);
1.4. INDIVIDUALIOS šokių pamokos poroms ir po vieną;
1.5. VESTUVINIO šokio pamokos;
2.1. ZUMBA Fitness® treniruotės grupėse;
2.2. PILATES treniruotės grupėse;
2.3. TEMPIMAS - JĖGA - BALANSAS treniruotės grupėse;
3.1. ŠVENTINIS ŠOKIŲ PAMOKINIMAS renginyje;
3.2. ŠVENTINIS ŠOKIŲ PAMOKINIMAS mergvakariui/bernvakariui/gimtadieniui -(burleska, lotynų Amerikos šokiai, kt.);
3.3. ŠVENTINIS ŠOKIŲ PAMOKINIMAS su fotosesija mergvakariui, bernvakariui, gimtadieniui, kt.;
4.1. PROFESIONALIŲ ŠOKĖJŲ PASIRODYMAI poroje (Salsa, sirtakis, čia čia čia, rokenrolas, džaivas, rumba, kt.);
4.2. SUAUGUSIŲ ŠOKĖJŲ MĖGĖJŲ GRUPĖS PASIRODYMAI (salsa, tango, valsas, kt.);
5.1. ĮVAIRIŲ ŠVENČIŲ RENGIMAS, koordinavimas, moderavimas;
5.2. RENGINIŲ VEDIMAS;
6.1 NORĖTUMĖT KO SPECIALAUS?.. Ne retai ir tai padarome :)
​​​​​​​1.1. SALSA (L.A.) & BACHATA - dance classes for adults in groups;
1.2. SALSA RUEDA (Cuban) -      dance classes for adults in groups;
1.3. SOLO LATINO (one by one - like line dancing) - classes for adults in groups; (salsa, bachata, cha cha cha, rumba, jive, etc.);
1.4. INDIVIDUAL dance classes for couples and one to one;
1.5. WEDDING dance lessons;
2.1. ZUMBA Fitness® classes in groups;
2.2. PILATES workout in groups;
2.3. STRETCHING - POWER - BALANCE workout in groups;
3.1. FESTIVE DANCE INSTRUCTION at the event;
3.2. FESTIVE DANCE INSTRUCTION during bachelor(-ette) party/birthday, etc. (burlesque, latin, pop dances, etc.); 
3.3. FESTIVE DANCE INSTRUCTION with photoshoot during bachelor(-ette) party/birthday, etc.
4.1. PERFORMANCE of professional dancers in couple (Salsa, sirtaki, cha cha cha, rock in role, jive, rumba, etc.);
4.2. GROUP PERFORMANCE OF ADULT AMATEUR DANCERS (salsa, tango, waltz, etc.);
5.1. PREPARATION OF VARIOUS CELEBRATIONS, coordination, moderation;
5.2. EVENTS HOSTING;
6.1. WOULD LIKE SOMETHING IN PARTICULAR?.. We can often do that too :)
MŪSŲ KOMANDA / OUR TEAM
Eglė, Jurgita, Sima, Tomas
Taip pat bendradarbiaujame su kitais šokių  moktojais, treneriais, aktoriais, muzikantais, kt.
We also collaborate with other dance teachers, coaches, actors, musicians, etc.
​​​​​​​KELI MŪSŲ VIDEO / SEVERAL OF OUR VIDEOS
BE TO! / BESIDES!
VAKARĖLIAI / RENGINIAI / SEMINARAI
PARTIES / EVENTS / SEMINARS
Gyvename ne tik šokių pamokose, bet ir vakarėliuose, kur pasitikriname ko išmokome - pritaikydami tai praktiškai.
YRODYTA! Kuo dažniau dalyvaujame renginiuose, nepraleisdami progos pašokti - tuo greičiau tobulėjame.
 
Nuolat organiuzoja susipažinimo vakarėlius - naujai susibūrusioms šokėjų grupėms.
Bent kartą per pusmetį organizuojame “didelį” renginį, kuriame gali dalyvauti, ne tik mūsų šokėjai, bet ir jų draugai bei artimieji. 
Kas keli mėnesiai kviečiame į jaukius vakarėlius mūsų studijose ar miesto erdvėse. Vasarą, renkamės pašokti parkuose, jaukiuose terasose, kt.
Rengiame seminarus ir praktikas tiek šokių, tiek ir kitomis temomis.

​​​​​​​​​​​​​
We live not just in dance classes, but also at parties, where we test what we have learned - applying it in practice. 
PROVEN! The more often we participate in the events not missing an opportunity to dance, the faster we improve. 
 We constantly organize acquaintance parties - for the newly gathered groups of dancers.
At least once every six months, we organize a “big” event that can be attended not only by our dancers, but also by their friends and relatives.
Every few months we invite to the cozy parties in our studios or city spaces. In summer, we dance in parks, cozy terraces, etc. 
We organize seminars and practices on both dance and other topics.
NE TIK ŠOKAME / NOT JUST DANCING
Švenčiam gyvenimą ne tik šokdami, bet ir smagiai leisdami laiką kartu - jei norime ;). Keliaujame, stovyklaujame, lamkomės ir dalyvaujame koncertuose, parodose, kituose renginiuose.
We celebrate life not just by dancing, but also by having fun together - if we want to ;). We travel, camp, attend and participate in concerts, exhibitions and other events.​​​​​​​
Back to Top